Gulbenes novada pašvalība organizē semināru “Energoefektīvas rīcības tendences dzīvojamajā sektorā”

https://www.gulbene.lv/lv/projekti/aktivie-projekti/307-act1803/6015-seminars-maju-apsaimniekotajiem-un-pilnvarotajam-personam-energoefektivas-ricibas-tendences-dzivojamaja-sektora